Realizacje

Wybrane większe realizacje, referencje oraz przykładowy przedmiar i kosztorys.

Wykonaliśmy tysiące przedmiarów i kosztorysów budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, uczelnie, urzędy, szpitale itp), hoteli, hali sportowych i przemysłowych, basenów, stadionów, galerii handlowych, dróg, mostów oraz innych budowli.

realizacje

Wybrane większe realizacje

Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla zadania pn. Budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego: Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". W ramach prac kosztorysowaliśmy budowę następujących budynków:

 • Budynek Centrum Konferencyjnego
 • Budynek Centrum Rekolekcyjnego
 • Budynek Domu Pielgrzyma
 • Budynek Muzeum

Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla w ramach budowy Autostrady A1:

 • Obwodu utrzymania autostrady OUA Kamieńsk
 • Punktu poboru opłat SPO Kamieńsk
 • Punktu poboru opłat SPO Radomsko

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie w zakresie którego przedmiarowaliśmy oraz wyceniliśmy zabudowę hydrotechniczną, zagospodarowanie portu oraz budowę budynków pomocniczych.

Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy Budynku "B" Collegium Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach inwestycji pn. Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I.

Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych UR w Rzeszowie.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie:

 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział BiNoZ Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Przedmiar robót dla Budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej - Centrum Cyklotronowe Bronowice - etap II obiekt stanowiska Gantry, wraz z infrastrukturą techniczną.

Tabela ofertowa oraz kosztorys przebudowy i rozbudowy istniejącego Centrum handlowo-usługowego Gemini Park Bielsko-Biała.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy Tymczasowej Sali Koncertowej dla Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przebudowy i kompleksowej termomodernizacji budynku prosektorium wraz z przyłączem centralnego ogrzewania oraz komorami chłodniczymi Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla modernizacji i rozbudowy wystawy COP Dla Przyszłości. Ludzie –Przemysł – Architektura, w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej

Kosztorys powykonawczy Budowy Autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa Odcinek „A": Zgorzelec – Wykroty.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla przebudowy i remontu Budynku Hali Technologicznej  H-D8 AGH wraz w przebudową instalacji wewnętrznych i przyłączy przy ul. Reymonta 23 w Krakowie - Etap I Przebudowy Hali HD-8 W Zakresie Studium Języków Obcych w ramach zadania Pn. „Przebudowa Hali Technologicznej H-D8 AGH W Celu Utworzenia Laboratoriów Naukowo-Badawczych dla MCWDPO, WEIP I SJO”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy budowie obiektów inżynieryjnych w ramach zadania pn. „Przebudowa Układu Drogowego, Placów Publicznych, Torowiska Tramwajowego oraz Infrastruktury Technicznej w Strefie  Rondo-Rynek” dla przedsięwzięcia „Przebudowa Strefy Śródmiejskiej  Miasta Katowic. Etap 2. Bulwary Rawy - Zadanie 5. Przebudowa Rzeki Rawy”

Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – Etap I – Stanica chreptiowska. W ramach prac skosztorysowaliśmy budowę następujących budynków:

 • Budynek Wałów
 • Most Zwodzony
 • Kotłownia
 • Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie”.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Budowa budynku dydaktycznego przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą”.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie Budynku hali produkcyjnej Indykpol.


Nasze referencje

Polkomtel

Polkomtel S.A.

JWConstruction

J.W. Construction Holding S.A.

Nasze specyfikacje techniczne zostały pozytywnie zweryfikowane przez firmę:

WACETOB


Zobacz przykładowe kosztorysy oraz przedmiar domku jednorodzinnego

pobierz przedmiar domku
(format .pdf)

pobierz kosztorys prac wykończeniowych
(format .pdf)

pobierz kosztorys przebudowy kamienicy
(format .pdf)

pobierz kosztorys instalacji klimatyzacji w biurowcu
(format .pdf)

pobierz kosztorys budowy fragmentu portiernii oraz śmietnika
(format .pdf)

pobierz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
(format .pdf)

* Ceny jednostkowe należy traktować przykładowo - nie odzwierciedlają aktualnych cen!